Mètodes de seducció

Aquí os deixem uns quants metòdes de com poder arribar a seduir a l’època a la que estem vivint avui en dia, el sigle 21:

Persona coneguda

Persona desconeguda